კომპანია დოსჱის ლოგო. თათი რომელიáƒȘ გამოჼაჱავს საჼალს, სადაáƒȘ ადამიანს მისი საყვარელი და ერთგული მეგობარი მოუთმენლად ელოდება. ამ საჼლის კარი ყველა áƒȘჼოველისთვის ჊იაა!
burgerMenu
NO IMAGE
NO IMAGE
300 â‚Ÿ
share on social media
განáƒȘჼადების ID:
65fdd691
calendar
2 months ago
view
102

áƒĄáƒáƒ™áƒáƒœáƒąáƒáƒ„áƒąáƒ პირი
Nino 
u
áƒĄáƒáƒ™áƒáƒœáƒąáƒáƒ„áƒąáƒ ნომერი

Hello everybody , meet Cheri 🍒

She’s a 3 year old British cat , who’s very clean know how to communicate her needs . Cheri gave birth 3 times and has a very strong health . She’s vaccinated and doesn’t have any kinds of diseases . Unfortunately I have to give her away due to having too many cats in my home .

For more info or adoption please contact me only on WhatsApp: 511306673


ჯილი
ბრიჱანული მოკლებეწვიანი
áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜
ძუ (მდედრი)
წონა
4 კგ
ასაკი
3 წ. და 4 თვის
რაოდენობა
1
ლოკაáƒȘია
თბილისი,â€‰áƒĄáƒáƒ„.

áƒáƒ„áƒ•áƒĄ დაბადების მოწმობა
კი
áƒáƒ„áƒ•áƒĄ საგვარეულო ნუსჼა
კი
სჱერილიზირებულია
კი
áƒ“áƒáƒ©áƒ˜áƒžáƒŁáƒšáƒ˜áƒ
კი
ვაჄáƒȘინირებულია
კი
ჭიებზე დამუჹავებულია
კი
Nino 
u