კომპანია დოსტის ლოგო. თათი რომელიც გამოხატავს სახალს, სადაც ადამიანს მისი საყვარელი და ერთგული მეგობარი მოუთმენლად ელოდება. ამ სახლის კარი ყველა ცხოველისთვის ღიაა!
burgerMenu

სამეცნიერო ლიტერატურა - დოსტი ფეთი

უფასო სამეცნიერო წიგნები ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე dosty.pet-ზე

წელი: 2009
ავტორი: მ. ნათიძე, ს. რიგვავა, ლ. ღვალაძე, თ. ნათიძე
სფერო: იმუნოლოგია, ინფექციური დაავადებები
წელი: 2006
ავტორი: ვლადიმერ თვალიაშვილი
სფერო: ქირურგია
წელი: 2015
ავტორი: ნიკოლოზ ზაზაშვილი, მიხეილი ჭიჭაყუა, მარინა ჭიკაიძე, დავით ბოსტაშვილი
სფერო: ფარმაკოლოგია
წელი: 2007
ავტორი: თ. მარხვაშვილი, ლ. მანჯავიძე, ლ. მაკარაძე, შ. მაკარაძე
სფერო: კლინიკური ვეტერინარია
წელი: 2014
ავტორი: James Cappuccino, Natalie Sherman
სფერო: მიკრობიოლოგია
წელი: 2011
ავტორი: მ. ნათიძე, დ. გოდერძიშვილი, ნ. ფაღავა
სფერო: ვირუსოლოგია
წელი: 2008
ავტორი: ლ. მაკარაძე, ჯ. ბაბაკიშვილი, შ. მაკარაძე
სფერო: მეცხოველეობა, ვეტერინარია
წელი: 2005
ავტორი: ჯემალ ნაჭყებია, ნიკოლოზ ზაზაშვილი, თენგიზ ყურაშვილი, აპოლონ წულაია
სფერო: ვეტერინარია
წელი: 2012
ავტორი: ჯემალ ბაბაკიშვილი, თამარ ბაბაკიშვილი
სფერო: ეპიდემიოლოგია, ეპიზოოტოლოგია, ინფექციური დაავადებები
წელი: 2001
ავტორი: Ruth Dennis, Robert M kirberger, Robert H Wrigley, Frances J Barr
სფერო: რადიოლოგია
წელი: 2012
ავტორი: ვახტანგ ყიფიანი
სფერო: პათოფიზიოლოგია
წელი: 1981
ავტორი: ვ. ნანობაშვილი
სფერო: ტოქსიკოლოგია
წელი: 2012
ავტორი: ლევან მაკარაძე, ზურაბ მაკარაძე
სფერო: ანატომია, პათანატომია
წელი: 1998
ავტორი: კარლო ქორჩილავა, გრიგოლ ჯიქია
სფერო: ვეტერინარია, კლინიკა
წელი: 2012
ავტორი: ვახტანგ ყიფიანი
სფერო: პათოფიზიოლოგია
წელი: 2015
ავტორი: Victoria Aspinall, Melanie Cappello, Catherine Phillips
სფერო: ანატომია
წელი: 2002
ავტორი: Arlene Coulson, Noreen Lewis
სფერო: რადიოლოგია
წელი: 2017
ავტორი: მ. ნათიძე
სფერო: ვირუსოლოგია
წელი: 2003
ავტორი: Elisabeth A. Martinec
სფერო: ვეტერინარია
წელი: 2004
ავტორი: Joe P. Morgan; Pim Wolvekamp
სფერო: რადიოლოგია
წელი: 2008
ავტორი: Walter H. Hsu
სფერო: ვეტერინარია, ფარმაკოლოგია
წელი: 1997
ავტორი: Luis M. de la Maza, Marie T. Pezzlo, Ellen Jo Baron
სფერო: მიკრობიოლოგია