კომპანია დოსტის ლოგო. თათი რომელიც გამოხატავს სახალს, სადაც ადამიანს მისი საყვარელი და ერთგული მეგობარი მოუთმენლად ელოდება. ამ სახლის კარი ყველა ცხოველისთვის ღიაა!
burgerMenu

კერძო სავეტერინარო ვირუსოლოგია

წელი: 2011
ავტორი: მ. ნათიძე, დ. გოდერძიშვილი, ნ. ფაღავა
სფერო: ვირუსოლოგია