კომპანია დოსტის ლოგო. თათი რომელიც გამოხატავს სახალს, სადაც ადამიანს მისი საყვარელი და ერთგული მეგობარი მოუთმენლად ელოდება. ამ სახლის კარი ყველა ცხოველისთვის ღიაა!
burgerMenu

ავადმყოფობის ისტორიის შედგენა და ეპიკრიზის ლიტერატურული გაფორმება

წელი: 2007
ავტორი: თ. მარხვაშვილი, ლ. მანჯავიძე, ლ. მაკარაძე, შ. მაკარაძე
სფერო: კლინიკური ვეტერინარია