კომპანია დოსტის ლოგო. თათი რომელიც გამოხატავს სახალს, სადაც ადამიანს მისი საყვარელი და ერთგული მეგობარი მოუთმენლად ელოდება. ამ სახლის კარი ყველა ცხოველისთვის ღიაა!
burgerMenu

ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲐ ᲔᲒᲖᲝᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲨᲘᲜᲐᲣᲠᲘ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲘ?

სხვადასხვა სახეობის ცხოველი

  ის, რაც ითვლება ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველად, დამოკიდებულია ამ სიტყვის კონტექსტზე, მაგრამ, ზოგადად, მიღებულია, რომ შინაური ცხოველის გარდა ნებისმიერი სხვა რამ შეიძლება ჩაითვალოს ეგზოტიკურად. სხვადასხვა კომპანიამ, ხალხმა, სახელმწიფო მთავრობამ და ასოციაციამ შეიძლება ერთმანეთისგან ოდნავ განსხვავებულად განსაზღვროს, თუ რომელია ეგზოტიკური შინაური ცხოველი. ზოგისთვის შინაური თხა ან ფერეტი ეგზოტიკურია, ზოგისთვის კი მხოლოდ ვეფხვები და შხამიანი გველებია ეგზოტიკური. ის, რაც ერთისთვის ჩვეულებრივია, სხვისთვის ყოველთვის ჩვეულებრივი არ არის. ვეტერინარულ საზოგადოებაში კი ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველებად განიხილება ყველაფერი, რაც არ არის შინაური ძაღლი, კატა ან ფერმის ცხოველი.

ᲔᲒᲖᲝᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲨᲘᲜᲐᲣᲠᲘ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲙᲐᲜᲝᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐ

  ვინაიდან ეგზოტიკური შინაური ცხოველების ფლობის შესახებ თითოეულ ქვეყანას საკუთარი კანონები და რეგულაციები აქვს, თითოეული სახელმწიფო, ასევე, თავისებურად განსაზღვრავს, თუ რა არის ეგზოტიკური შინაური ცხოველი. ეს ნიშნავს, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიძლება უკანონოდ მიიჩნიოს გარკვეული ტიპის შინაური ცხოველების ფლობა, ხოლო სხვაგან ეს შეიძლება დაშვებული იყოს. სახელმწიფოების უმეტესობა არალეგალურად თვლის ეგზოტიკური შინაური ცხოველების ყოლას, რომლებსაც ისინი გარემოსთვის ან ადამიანებისთვის ინვაზიურად ან საშიშად მიიჩნევენ, მაგრამ ზოგიერთს სხვა მიზეზები აქვს გარკვეული სახის შინაური ცხოველების აკრძალვისთვის. თუ არ ხართ დარწმუნებულები, ლეგალურია თუ არა კონკრეტული ტიპის ცხოველის ფლობა იქ, სადაც ცხოვრობთ, აუცილებლად შეამოწმეთ თქვენი სახელმწიფო კანონები შინაური ცხოველის შეძენამდე.

ᲠᲝᲛᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘ ᲙᲚᲐᲡᲘᲤᲘᲪᲘᲠᲓᲔᲑᲐ ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲔᲒᲖᲝᲢᲘᲙᲣᲠᲘ?

  ზოგადად, ცხოველები, რომლებიც არ არიან შინაურები, ჩვეულებრივ, კლასიფიცირდება როგორც ეგზოტიკური. ეს მოიცავს ფრინველებს, თევზებს, ქვეწარმავლებს, უხერხემლოებს და ბევრ ჯიბის შინაურ ცხოველს, რომლებსაც შინაური ცხოველების მაღაზიებში ყიდულობენ. ძაღლები, კატები, ქათმები, ძროხები, ცხენები, თხები, ღორები და სხვა ცხოველები, რომლებიც მოშინაურებულები არიან, ჩვეულებრივ, არ მიეკუთვნებიან ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველებს. თუმცა, კურდღელი შეიძლება ჩაითვალოს ეგზოტიკურად.

ეგზოტიკური შინაური ცხოველები ასევე შეიძლება მოიცავდეს ზოგიერთ გარეულ ცხოველს, როგორც ადგილობრივ, ისე – უცხო სახეობებს, რომლებსაც ადამიანები ყოლისთვისა და მოვლისთვის ირჩევენ. ზოგიერთი ყველაზე გავრცელებული ეგზოტიკური შინაური ცხოველია:

 • კურდღელი (შეიძლება არ იყოს კლასიფიცირებული, როგორც ეგზოტიკური, რადგან ისინი შინაური სახეობებია)
 • ზღვის გოჭები
 • ზაზუნები
 • ჩინჩილები
 • ზღარბები
 • ქვეწარმავლები
 • ჩიტები
 • უხერხემლოები (ტარანტულებისა და ლოკოკინების ჩათვლით)
 • თევზები
 • არამოშინაურებული კატები (მათ შორის ვეფხვი და სერვალი)
 • არამოშინაურებელი ძაღლები (მათ შორის მგელი და მელა)
 • ენოტები
 • კოატები

ᲐᲠᲘᲐᲜ ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ᲔᲒᲖᲝᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲨᲘᲜᲐᲣᲠᲘ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘ ᲡᲐᲨᲘᲨᲔᲑᲘ

  ზოგიერთ ადამიანს აქვს ცრუ შთაბეჭდილება, რომ ყველა ეგზოტიკური შინაური ცხოველი საშიში გარეული ცხოველია, მაგრამ ეს ასე არ არის. ბევრ ჩვეულებრივ ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველს, როგორიცაა კურდღელი, ზღვის გოჭი და ჩინჩილა, ასევე მოიხსენიებენ, როგორც ეგზოტიკურ კომპანიონ ცხოველებს, რადგან მათ შესანიშნავად შეუძლიათ შინაური ცხოველების როლის მორგება. უამრავი ბავშვი ზრუნავს ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველებზე, როგორებიცაა ზაზუნები და ოქროს თევზები, მაშინ როცა მათ მშობლებმა, შესაძლოა, არც კი იცოდნენ ცხოველთა ამ კლასიფიკაციის შესახებ. ამის მიუხედავად, ზოგიერთი ეგზოტიკური შინაური ცხოველი მართლაც საშიშია და შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს ადამიანებისთვის და გარემოსთვის. გიგანტური აფრიკული სახმელეთო ლოკოკინა ეგზოტიკური შინაური ცხოველის კარგი მაგალითია, რომელიც საშიშია როგორც ადამიანებისთვის (სხვადასხვა დაავადების გამო, რომელთა გავრცელებაც შეუძლიათ), ასევე – გარემოსთვის და, შესაბამისად, მისი ფლობა არალეგალურია შეერთებულ შტატებში. ბევრი სახელმწიფო კანონი იმისთვისაა შექმნილი, რომ ხალხი და გარემო ამ ტიპის ეგზოტიკური ცხოველების მიერ გამოწვეული ზიანისგან დაცული იყოს. რა თქმა უნდა, შინაურ ძაღლებსა და კატებსაც შეუძლიათ ადამიანებისთვის კბენა და დაკაწვრა, ისევე როგორც – ზოგიერთ ეგზოტიკურ ცხოველს, თუმცა, რადგან ისინი არ არიან გარეული ცხოველები, მათ არ გააჩნიათ ზოგიერთი ეგზოტიკური ცხოველისნაირი ველური ინსტინქტები.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲔᲜ ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ᲕᲔᲢᲔᲠᲘᲜᲐᲠᲔᲑᲘ ᲔᲒᲖᲝᲢᲘᲙᲣᲠ ᲨᲘᲜᲐᲣᲠ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲡ?

  დიახ, ზოგიერთი ვეტერინარი მკურნალობს ეგზოტიკურ შინაურ ცხოველებს, მაგრამ – არა ყველა. ვეტერინარის მიერ ეგზოტიკური შინაური ცხოველების მომსახურება, დამოკიდებულია მათი კომფორტის დონესა და ვარჯიშზე. ამის გამო, ყველამ, ვინც დაინტერესებულია ეგზოტიკური ცხოველის ფლობით, მნიშვნელოვანია იცოდეს მათთან ახლოს მყოფი ვეტერინარი უმკურნალებს თუ არა მათთვის სასურველ ეგზოტიკურ ცხოველს.